Jednodňový výlet - výlety z mojej ponuky - výlet prevážne na jeden deň
Všetky výlety
Ponuka zájazdov na celý rok
Všetky zájazdy
Plán zájazdov cestovnej agentúry zajazd-poznavaci.sk a výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk pravidelne vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

ako sa objednať a platiť


•  Ako sa objednať ? (návod)


Po otvorení si vami vybraného zájazdu tlačítkom podrobne o zájazde kliknite na tlačítko vpravo hore prihláška na zájazd

Do objednávkového formulára dopíšte vaše priezvisko, meno, telefónne číslo a mailovú adresu. Ak objednávate naraz viac osôb, stačí ak u ostatných uvediete už len ich priezviská a mená (telefónne číslo a mailovú adresu potrebujem len na vás pre našu ďalšiu komunikáciu).

Po doplnení potrebných údajov si nižšie vyberte miesto nástupu do autobusu.

Kliknite na tlačítko odoslať

Objaví sa vám oznámenie so súhrnom údajov, ktoré ste uviedli do prihlášky s poznámkou, že ste sa na zájazd prihlásili a že vám bude zaslaný mail s podrobnosťami o platbe za zájazd spolu so Zmluvou o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva). V tomto momente ste prihlásený na zájazd.

•  Ako platiť?


Zmluvný vzťah medzi mnou a vami vzniká až zaplatením platby za zájazd. Platbu za zájazd je nutné uhradiť v plnej výške do 14 dní od obdržania mailu (ak sa nedohodneme inak), v ktorom som vám potvrdil, že vašu prihlášku na zájazd registrujem a kde sú uvedené aj nasledovné podrobnosti o platbe:

  • •  číslo účtu (IBAN): SK0402000000003794035953
  • •  špecifický symbol: identifikačné číslo zájazdu (v pravom hornom rohu zájazdu po jeho otvorení si na internetovej stránke CK)
  • •  variabilný symbol: telefónne číslo objednávateľa bez prvej nuly

Za zájazd je možné zaplatiť dvomi spôsobmi - internetbankingom alebo priamym vkladom na účet CK.

Pri platbe internetbankingom použite údaje potrebné pre platbu uvedené v maile, ktorým som vám vašu prihlášku na zájazd potvrdil. Ako potvrdenie o platbe vám slúži výpis z vášho účtu (ja ho nepotrebujem, je len pre vašu potrebu).

Pri platbe priamym vkladom na účet CK vojdite do hociktorej pobočky Všeobecnej úverovej banky a do tlačiva „Vklad na účet“ vpíšete údaje uvedené v maile, ktorým som vám potvrdil vašu prihlášku na zájazd. Ako potvrdenie o platbe vám slúži kópia tohto tlačiva.

Po pripísaní vašej platby za zájazd na účet CK vám pošlem mail, v ktorom vám vašu platbu potvrdím.

Tak ako u všetkých CK, aj u mňa platia zmluvné pokuty (stornopoplatky). Ak sa zo zájazdu odhlásite

  • •  od 30. do 7. dňa pred termínom konania zájazdu, budem vám účtovať 50% z ceny zájazdu
  • •  do 7. dňa od plánovaného termínu konania zájazdu, mám nárok na 100% z ceny zájazdu a to platí aj v prípade, že sa zo zájazdu odhlásite v deň jeho konania, alebo sa v deň jeho konania nedostavíte k autobusu alebo budete zo zájazdu vylúčený

Preto ak sa stane, že sa zájazdu nemôžete zúčastniť, ihneď ma o tom informujte.